Credite Jira

Se derulează creditele...

Informații despre licență pentru Jira

Jira v8.16.0

Copyright © 2002 - 2021 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Utilizarea acestui produs face obiectul termenilor Contractului pentru Utilizatorii Finali Atlassian, dacă nu se specifică altfel în această privință.

Acest produs include software dezvoltat de Fundația Apache Software.

Acest produs include, de asemenea, următoarele biblioteci care sunt acoperite de o licență GNU LGPL:

Acest produs include și cod scris de terți.

Detalii suplimentare privind aceste coduri și alte coduri terțe incluse în acest produs, inclusiv notificările aplicabile privind dreptul de autor, juridice și de licențiere, sunt disponibile în directorul „licențe” din directorul de instalare Jira.

Informații de licențiere pentru module suplimentare Jira

JIRA Service Management Application v4.16.0

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Acest modul suplimentar include următoarele librarii sub licențiere GNU LGPL:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.